Konsorcjum prawno-finansowe Vertus

SPRAWDŹ swojego kontrahenta

Jeżeli chcesz dokonać bezpłatnej weryfikacji podmiotu gospodarczego pod kątem wiarygodności płatniczej, wypełnij poniższy formularz zapytania

Wypełnij formularz bezpłatnej weryfikacji

Dane kierującego zapytanie:

Dane firmy do sprawdzenia:Bezpłatna weryfikacja kontrahenta odbywa się w oparciu o dane zawarte w bazach i zbiorach danych systemów informatycznych spółki Konsorcjum Prawno-Finansowe VERTUS S.A. Weryfikacji podlegają wyłącznie przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Dz.U.2013 poz 672 ze zm. Z wnioskiem o weryfikację mogą wystąpić wyłącznie przedsiębiorcy. Odpowiedź weryfikacyjna zostanie wykonana mailowo lub telefonicznie na podstawie właściwie złożonego zapytania przez uprawniony podmiot w ciągu 48 godzin roboczych od przyjęcia przez system informatyczny spółki Konsorcjum Prawno-Finansowe VERTUS S.A. zapytania.